Enkätundersökning på webbplatsen

För att undersöka hur webbplatsen sverigesnationalparker.se fungerar så har webbplatsen en enkätundersökning där resultatet används för att göra utvärderingar och förbättringar.

Enkäten visas för alla besökare och är uppdelad i två delar.

Del ett – syfte

Den första delen undersöker vi vad syftet med besöket är. Genom att få svar på denna fråga så kan vi göra förbättringar utefter besökarens behov. 

Del två – hur gick besöket?

I den andra delen av enkäten undersöker vi om besökaren lyckades få svar på sin fråga och om webbplatsen har inspirerat till ett besök i en av Sveriges nationalparker. Svaren följer vi upp regelbundet för att hitta möjliga förbättringar på webbplatsen.

Vi samlar också in könsuppdelad statistik. Det beror på att Naturvårdsverket ska, där det är möjligt, redovisa statistik efter kön till regeringen. Naturvårdsverket är ansvarig utgivare av webbplatsens globala delar.