Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
Gård med faluröda hus, gärdesgård och ängsmark med små gula blommor.

Tillgänglighet

Ängsö är flack och lättgången med både större och mindre stigar. På vissa platser korsas stigen av rötter och där finns ojämnheter. I blöta partier leds stigen över smala spänger. När marken torkat upp på sommaren kan man ta sig fram med barnvagn längs vissa av stigarna. Rullstolsburna personer bör gå iland vid Hemudden.

 

Skogsväg som löper genom en skog med vitsippor.
Skogsstig. Foto: Länsstyrelsen Stockholm
Gräsområde med två rastbord omgivna av lövträd.
Rastplats på öns södra del. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Kläder och utrustning

Klä dig efter väder. I övrigt krävs ingen särskild klädsel eller utrustning. Ängsö är flack med ett nät av stigar och spänger över fuktiga partier. Man kan vanligen vandra längs öns stigar i vanliga skor.