Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
De mörkt rosa och ljust gula orkidéerna Adam och Eva.

Växtliv

Under århundraden har Ängsös marker varit brukade av människor, vilket har satt sin prägel på ön. Ett odlingslandskap med ängs- och hagmarker och glesa lövlundar har successivt vuxit fram.

 

Ljuslila blommor, majviva.
Majviva. Foto Länsstyrelsen

Landskapet består idag av ängar, torrbackar, hagmark, glesa lövlundar och skog. I torrängarna växer höskallra, vårärt, gullviva och flertalet orkideer, varav de stora bestånden av Adam och Eva är mest välkända.

I fuktigare partier av ängarna trivs majviva, rosettjungfrulin, kungsängslilja och slåtterblomma. I lundar breder mattor av ramslök ut sig tillsammans med myskmadra och storrams.