Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
Torparskog med stora ekar och gamla tallar.

Torparskog

Ängsö är inte bara ängar och hagar, utan stora delar av ön är skog.

Om upplevelsen

Under torpartiden användes skogarna som betesmark och ett småskaligt skogsbruk bedrevs. Västerskogen är ett fint exempel på en torparskog och är väl värd ett besök. Här kan man se hur skogsbetet och skogsbruket påverkat skogens utseende med stora insprängda ekar och gammeltallar.

Tid

Hela året

×