Till innehåll på sidan Sök
Björnlandets nationalpark

Skötselplanen för Björnlandets nationalpark

Nu finns den nya skötselplanen tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Skötselplanen berättar om nationalparkens naturförhållande, brandhistorik, rödlistade arter och om skogssamer, bönder och skogsbolagens tid. Skötselplanen anger hur biologiska- och friluftsvärlden ska skötas. I planen anges också om infört zonsystem och hur den påverkar jakt och möjligheten att elda.

Läs skötselplanen på Naturvårdsverkets hemsida

Vad är en skötselplan?

Alla nationalparker har en skötselplan som anger hur parken ska förvaltas.

Skötselplanen är det dokument som sammanfattar de avvägningar som gjorts för att hitta en balans mellan orördheten som en nationalpark förväntas representera och den skötsel som krävs för att bevara de höga naturvärden som nationalparken hyser.