Till innehåll på sidan Sök
Blå Jungfrun nationalpark
En krokig ekstam bland gröna löv.

Lövskogen

Ädellövskogen på Jungfrun är förvånansvärt frodig och väl värt att uppleva.

Om upplevelsen

Här växer ek, lind, lönn och asp. De månghundraåriga, lågvuxna och knotiga träden skapar en sagolik lövsal med lågt i tak. Här trivs också flera sällsynta suboceaniska lavar.

Ädellövskogen finns i sluttningarna söder om toppen. Följer du den markerade stigen runt ön passerar du så småningom ädellövskogen.

Tid

Hela året

Plats
Söder om toppen

×