Sök
Färnebofjärdens nationalpark
""

Ny skötselplan ute på remiss

Nu finns nya Skötselplanen ute på remiss, på Naturvårdsverkets hemsida. Remissvar kan lämnas fram till den 4 december -17, till Naturvårdsverket.