Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Sälar på säludden, Gotska Sandöns nationalpark.

Djurliv

Runt Gotska Sandön jagar gråsälen fisk. Säludden i nordost är viloplatsen där sälarna går upp på sina stenar om vindriktningen är den rätta. På land hittar man skogsharen som vissa år är talrik.

Skogshare i vintertid.
Skogshare. Foto: Magnus Lepschi

Nästan årligen häckar havsörn på Gotska Sandön och lärkfalken häckar med flera par. Större korsnäbb är en karaktärsart för ön. Även bofink, svartmes och grå flugsnappare träffar man lätt på. Längs stränderna håller flera arter vadare till och vid Bredsandsudde finns kolonier med silltrut och fisktärna.

Då skogen får utvecklas fritt finns mycket död ved vilket gynnar ett antal vedlevande arter av skalbaggar. Här finns rariteter som inte går att finna någon annanstans i Sverige. En karaktärsart är smedbocken som kan bli sju centimeter lång och som svärmar under varma augustikvällar.