Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Kapellet på Gotska Sandön.

Änget och kapellet

Slåtteränget, söder om fyrbyn, med sina gamla ekar och öppna gräsytor är ett populärt tillhåll för småfågel.

Om upplevelsen

Här kan större och mindre korsnäbb ses i 100-tal när de kommer för att dricka vatten i den damm som finns i änget. På de öppna ytorna växer fältsippa, gulmåra och axveronika. Idegran hittas mitt i och i kanterna av änget. Änget hävdas varje år med hjälp av Gotska Sandöns hembygdsförening.

I kapellet hålls kvällsgudstjänst varje kväll under juli-augusti.

Tid

Hela året

×