Till innehåll på sidan Sök
Haparanda Skärgårds nationalpark
Ett barn på väg till stranden.

Växtliv

I nationalparken finns barrskog, lövskog, hedar, ängsmarker, blockiga områden och sandmark.

Strandvial växt.
Foto: Thomas Öberg. Strandvial

Här lever några växter med mycket lokal utbredning i världen. Gultåtel, bottenviksmalört, strandögontröst, klapperögontröst och den vackert rosa strandvivan är sådana arter. Havtorn växer här och där längs stränderna.