Sök
Söderåsens nationalpark
Vy över en träspång som går in i skogen. Spången har räcke på höger sida.

Hala spänger, vått och lerigt i naturen

Vi vill påminna våra besökare om att det kan vara både halt, blött och lerigt på vandringslederna.
Spängerna är våta och kan därmed vara hala.
Mycket regn har gjort marken blöt och lerig.

Ta det varligt i naturen.

Välkomna till Söderåsens nationalpark!