Sök
Söderåsens nationalpark

Rastplats Nackarpsdalen och Odensjön

Söderåsens nationalparksförvaltning kommer under tiden fram till påsk att göra förändringar i och kring Nackarpsdalen/Odensjön.

Inledningsvis kommer följande att ske...

  • Grillarna vid Odensjön kommer att tas bort (avlägsnas) och ersättas av nya vid Nackarpsstugan.
  • Bänkar och bord nere vid Odensjön kommer att omplaceras för att bli mer lättillgängliga.
  • Framöver kommer ingen ved att finnas tillgänglig utan ni får ta med er egen grillkol till grillplatsen.

Frågor besvaras av nationalparksförvaltningen via e-post till soderasen@lansstyrelsen.se