Sök
Söderåsens nationalpark

Skjutbanan Herrevadskloster

Den gamla skjutbanan
vid Herrevadsklosters naturreservat
kommer att saneras på bly.
Arbetet börjar i v47
men redan nu håller förberedelserna på.
Fortifikationsverket utför arbetet,
som beräknas vara färdigt i januari 2019.

Området kring skjutbanan spärras av
under delar av vintern
och tiden som saneringen pågår.

Har du några frågor
kontakta Tove Hultberg 010 224 14 05