Sök
Söderåsens nationalpark

Viktig information om planerade arbeten

I Söderåsens nationalpark händer det alltid något. Våren 2018 händer det speciellt mycket. Här följer lite information om pågående och kommande arbeten på olika platser i nationalparken.

Nackarpsdalen: Borrning för vattentäkt Röstånga/Svalövs kommun.
Man kommer att sätta upp bland annat pumphus i närheten av Nackarpsstugan/Toaletthuset. Beräknat färdigt till 1/5.

Liagården: Rivning av huset kommer att påbörjas tisdag 6 februari. Vi kommer att stänga av en del av rastplatsen helt under tiden rivning pågår. En tillfällig toalett kommer att placeras utanför avspärrningarna. Övernattning får endast ske längst bort vid hagen. Befintligt vindskydd kommer att ligga innanför avspärrningarna. Hjortsprångsrundan (Blå led) kommer att vara vandringsbar. Nya vindskydd, eldstäder etc. kommer att byggas upp förhoppningsvis inför sommarsäsongen.

Killahuset:
Renovering av golv. Om renoveringen går som det ska, kan stugan bokas igen från 1 april.

Skäralid: Ett omlöp förbi dammluckorna kommer att byggas under våren för att underlätta fiskvandring. Sträckningen kommer att gå från Skärdammen vid ekarna till Skärån nedanför dammluckorna. Beräknad byggstart i februari/mars. Beräknat klart i maj/juni.

Prins Oskars naturlek: Kommer att byggas i vår i närheten av naturum och vår dinosaur. Vid vissa tidpunkter kommer arbetet med omlöpet och naturleken att ske samtidigt.

Vid alla åtgärder är det viktigt att tänka på att det är en byggplats/arbetsplats.
Man kan gå och titta (på avstånd) men inte stå i vägen. Barn ska hållas under uppsikt.
OBS!!! Maskiner är inga leksaker - respektera uppsatta avspärrningar.

Om ni har frågor: Kontakta Bo Davidsen 010 22 415 05

Vidare uppdateringar via vår hemsida och facebook.