Sök
Store Mosse nationalpark
Flygplansfoto över entrén till naturum.

Entréer

Ett flertal entréer att välja mellan.

Om upplevelsen

Huvudentrén

N 6351304, E 435471

Ligger utmed väg 151 två kilometer öster om rondellen i Hillerstorp där väg 151 och väg 152 korsar.   

Här finns stora fågeltornet, naturum, trollstig, grillplats, parkering, Wibecksleden som är 1200 meter fram och tillbaka och är anpassad för rullstolar, synskadade och barnvagnar. Det finns ett räcke längs med hela leden och bänkar att vila på.

Östra Rockne

N 6349876,76, E 437051,71

Ligger två kilometer från huvudentrén utmed väg 151 mot Värnamo. Här börjar Svartgölsleden som är anpassad för rullstol ända ut på högmossen till Svartgölen där en plattform med bänkar och bord är belägen. Sträckan är 1850 meter och det är samma väg tillbaka. Totalt 3700 meter.

Kittlakullbron

N 6349871,72, E 435485,47

Ligger utmed grusvägen mellan huvudentrén och Östra Rockne. Här börjar leden söderut mot Lilla Lövö, Lövö och Björnekullakärret vid Andersberg.

Kävsjö kyrka

N 6352836,67, E 435013,26

Här finns en entré till Kävsjön Runt och Svänö. Här startar cykel och rullstolsleden till naturum.

Svänö

N 6353160,44, E 438287,77

En gammal gård som beboddes in på 1950 talet. Numera betar nötkreatur området för att hålla markerna öppna. Det finns en raststuga som alltid är öppen. Huvudbyggnaden används som STF vandrarhem.

Häradsö, Hagen

N 6352305, E 440439

Start på Strandstigen, en led som följer gamla strandbanken på Häradsösjön till en plattform med utsikt över den sänkta sjön och dess fågelliv.

Kvarnö

N 6348704,28, E 437051,71

Från parkeringen ner till fågeltornet vid den sänkta Horssjön är det cirka 200 meter. Från tornet kan man ofta se både älg och tranor.

Björnakullen

N 6342332,45, E 435684,01

Här finns en stig upp till en utsiktsplats över södra delen av Store mosse.

Andersberg

N 6342312, E435691

Från parkeringsplatsen leder en stig ner till Björnekullakärret och fortsatt led mot Lövö.

Lövö

N 6347004,04, E 432314,85

Ett gammalt torp i Södra delen av Store Mosse. Här betar nötkreatur sommartid och det finns en raststuga som alltid är öppen. Grillplats på två platser. Boningshuset används som STF vandrarhem.

High Chaparral

N 6347338, E430015

Från Mexicobyn hittar du skyltning ut till Regnöleden som går cirka 300 meter ut på mossen till en plattform med utsikt och där finns även picknickbord. Anpassad för barnvagn och rullstol. Denna led är bara tillgänglig när High Chaparral är öppet.

Tid

Hela året

×