Till innehåll på sidan Sök
Store Mosse nationalpark
Person som tänder markvegetation med tändkanna för naturvårdsbränning

Utställning Taigan – den eldmärkta skogen

Skogsbränder kan ge oerhörd nytta för många av skogens varelser. I vår nya tillfälliga utställning kan du lära dig om hur en naturvårdsbränning går till och vilka natureffekter de får.

Om upplevelsen

På naturum kan du beskåda den tillfälliga utställning "Taigan – den eldmärkta skogen". Den handlar om vilken nytta skogsbranden gör för den biologiska mångfalden. Eftersom vi har blivit allt bättre på att släcka skogsbränder är många arter hotade som är beroende av skogsbranden. Därför utför naturvårdare ibland kontrollerade bränder för att hjälpa de hotade arterna, så kallade naturvårdsbränningar.

Kom och lär dig mer om hur naturvårdsbränningar går till och vilka arter som är helt beroende av att vi bränner skogen. De har fantastiska anpassningar för ett liv som kretsar kring den heta glöden och flammornas effekter! Fråga naturumpersonalen för en kortare guidning.

Tid

Maj-september

Plats
naturum Store Mosse

×