Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Lövskog.

Skogliga skötselåtgärder

Skogliga skötselåtgärder genomförs under hösten 2020 väster om Tyresta by samt i de norra delarna av naturreservatet vid Övre kärret.

Övre kärret, norra delarna av naturreservatet

Skötselåtgärderna består främst i att återskapa gammal kulturmark och dess brynzon. Åtgärder leder till att ädellöv, större lövträd och större tall friställs och kan fortsätta utvecklas.

Väster om Tyresta by

Längs Björkbacksvallen har arbetet med att skapa ett öppet skogsbryn avslutats. Åtgärderna har även omfattat att öppna upp längs ett igenvuxet dike. Delar av parkeringsplatsen används som timmerupplag och kommer inte kunna användas under hösten. 

Har du frågor kan du skicka e-post till: