Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Närbild av bark.

Skötselåtgärder

Renovering av spänger

På delar av Fornborgslingan och Sjöarna runt är spänger och trappor i dåligt skick. Renovering av dessa startade under 2021 och fortsätter under vintern 2022.

Upprustning av skyltar och vägvisare

Under 2021-2023 tar vi fram nya informationstavlor, vägvisare och kartor för Tyresta. Den nya skyltningen kommer att följa det gemensamma formspråket som sedan några år tillbaka finns för alla Sveriges nationalparker, guldkronan. Under 2021 har nya skyltställ satts upp vid entréerna till både nationalparken och naturreservatet. Där sitter nu tillfällig information med den viktigaste informationen du som besökare behöver ha med dig. 

Källvretarna, Tyresta naturreservat

Skötselåtgärderna är över tid tänkta att leda till en återgång till det tidigare betydligt öppnare- och brukade landskap som präglade Källvretarna och dess omgivning

Under förhösten har delar av granplanteringen på den gamla åkermarken avverkats. Samtidigt påbörjades återskapandet av öppnare skogsbryn mellan den omgivande barrskogen och den blivande öppna marken. I de blivande brynen har även död ved sparats. Vidare har ris körts bort. 

Vidare under åren 2022–2024 kommer ytterligare åtgärder som avverkning, stubbrytning, dikning och markbearbetning ske.

Vad: Skötselåtgärder
Var: Runt åkermarken Källvretarna. Arbetsmaskiner kommer att finnas inom arbetsområdet och på angränsande skogsväg.
När: 2021-2024

För ytterligare information, kontakta info@tyresta.se