Sök
Tyresta nationalpark
Fokus är på barken på en trädstam. Lite suddiga i bakgrunden ser man ryggen på 5 människor som går bortåt.

Urskogsstigen

Urskogsstigen ligger i anslutning till nationalparkens entré. Stigen är 2,5 km lång och på din väg finns informationstavlor, där kan du lära dig mer om Tyresta och urskogen.

Om upplevelsen

På Urskogsstigen kan du vandra genom en typisk, orörd Tyrestaskog.  På hällmarkerna finns flerhundraåriga tallar och silverfärgade torrträd medan granar växer sig grova på de frodigare markerna. Här kan du se urskog med träd i olika åldrar och arter. Och döda träd som står eller ligger. Skogen sköter sig själv och här finns gott om livsrum för en mångfald av arter.

 

Tid

Hela året

×