Till innehåll på sidan Sök
Vadvetjåkka nationalpark
Utsikt över floddeltat med berg i bakgrunden.

Tillgänglighet

Vadvetjåkka ligger i ett väglöst land och inga anpassningar för tillgänglighet har gjorts.

Från närmaste väg är det cirka 11 kilometer fram till gränsen. Nationalparken är omgiven av vattendrag som måste vadas för att man ska ta sig in. Vid södra gränsen finns två broar över större vattendrag precis utanför parken. Nationalparken har relativt få besökare eftersom det är svårtillgängligt och hög årsnederbörd. Parken saknar logi och annan service.