Till innehåll på sidan Åtså
Tresticklan suoddjimpárkka
Skog i torka.

Buorisboahtem!

Tresticklana suoddjimpárkka l Dals-Eda kommuvnan nuorttaalle Dalslándan, Vuona rájá vuosstij.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.