Sök
Fulufjällets nationalpark
Ett forsande vattenfall, till vänster går människor på en gångbro i trä.

Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall?

Njupeskär är 93 meter högt varav 70 meter fritt fall, men gör det Njupeskär till Sveriges högsta vattenfall?

Om upplevelsen

Det är i alla fall Sveriges högsta fritt fall!

När man räknar höjden på ett vattenfall tar man även med forsar och mindre fall i direkt anslutning till själva huvudfallet - och då är Njupeskär faktiskt inte högst i Sverige... Och tittar vi över gränsen, till grannlandet Norge, så har de 10 av världens 30 högsta vattenfall!

Ljudet av vattenmassor som krossas är nästan öronbedövande och skapar en tung dimma som många ovanliga mossor och lavar tycker om.

Till Njupeskär är det lätt att gå under barmarksperioden, och det behövs bara lågskor. Slingan är grusad och spångad och delvis möjlig att gå med barnvagn, rullator eller rulla fram i rullstol. Fråga gärna på naturum innan du ger dig ut, för leden är lite brant på sina ställen.

Njupeskärs vattenfall är sevärt även under vintern, då isen bygger ett skimrande pansar kring fallet.

Tid

Hela året

×