Sök
Gotska Sandöns nationalpark
""

Om Gotska Sandöns nationalpark

Gotska Sandöns nationalpark är Östersjöns ensligaste ö och tillhör Gotlands län.

Lyssna på en kort beskrivning om Gotska Sandöns nationalpark (mp3 133 kB)

Nationalparken har en areal av 4500 hektar, varav 3638 hektar består av land. Här kan du njuta av vackra sandstränder, gråsälar och sällsynta skalbaggar.

Eftersom ön består av flygsand är  den väldigt kuperad. Den högsta dynen, Höga Åsen, ligger 43meter över havet.

Större delen av ön är täckt av tallskog av varierande ålder. De äldsta träden är troligen uppåt 500 år gamla. I dynsänkor, så kallade morar, finns lövskog på flera håll. Strandzonen upptas av sand- och grusstränder och innanför ligger den så kallade burgdynen.