Sök
Stenshuvuds nationalpark
Det är höst, två svartvita långhåriga kor som betar bredvid ett träd på en fält.

Historik

Stenshuvud har alltid lockat människor till sig. Här finns en grav från stenåldern, en fornborgsmur från yngre järnåldern, hålvägar och spår av jordbruket.

1931 fridlystes berget Stenshuvud som ett naturminnesmärke på 55 hektar. 1954 utökades området söderut med bland annat sandheden till 109 hektar. 1967 blev området ett naturreservat och utökades då ytterligare.

""
Hålväg, här har en forntida väg gått fram. Foto: Ida Lundqvist

Från naturreservat till nationalpark

1986 blev Stenshuvud förklarat nationalpark av riksdagen och den 28 maj samma år invigdes nationalparken av kungaparet. Nationalparken bildades med anledning av att området hyser stora biologiska och geologiska värden, samt att det är en viktig resurs för friluftslivet. Idag är nationalparken 400 hektar stort, varav ca 80 hektar är hav.