Sök
Stora Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark
Solen lyser på en tall. I bakgrunden syns fjäll och himmel.

Säkerhet och regler

Naturen i Stor Sjöfallets / Stuor Muorkke nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Som besökare får du

 • I nationalparken får du som besökare plocka bär och svamp.
 • Du får också göra upp eld med torra grenar och kvistar eller ordna skydd åt dig när du vandrar.
 • Du kan ställa husvagn och arkar på anvisade platser.
 • Enligt allemansrätten får man tälta under något dygn.
 • Du kan också ha med din hund när du vandrar Kungsleden, eller går i vissa andra områden där det är tillåtet med hund.
 • Under årets första månader, 1 januari-30 april får man ha kopplad hund i hela nationalparken. 

Det du inte får göra är att:

 • Avsiktligt störa betande renar samt samling och drivning av renar
 •  Skräpa ner
 •  Skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp
 •  Samla ägg och fånga, skada eller döda djur
 •  Jaga och fiska om inte annat framgår av föreskrifterna
 •  Cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon annat än i begränsade områden och vid vissa tider
 •  Rida och ha med hund annat än i begränsade områden och vid vissa tider

 

Där framgår även vad som gäller om du vill söka dispens eller tillstånd.

Renskötselrätten, samernas rätt att använda mark och vatten för sig och sina djur, gäller i alla världsarvet Laponia, det vill säga Sarek, Muddus/Muttos, Padjelanta/Badjelánnda och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalparker, och naturreservaten Stubbá/Stubba och Sjávnja/Sjaunja.

Väder och säkerhet 

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. Och lämna färdplan för din fjälltur.

På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

Kom ihåg att mobiltelefontäckningen är dålig i fjällen. Utgå från att det inte går att ringa.