• En fantastisk övärld med stort värde för både natur- och friluftsliv. Foto: Bergslagsbild

    En fantastisk övärld med stort värde för både natur- och friluftsliv. Foto: Bergslagsbild

  • Det mytomspunna Trollberget med ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Foto: Ingela Eriksson

    Det mytomspunna Trollberget med ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Foto: Ingela Eriksson

  • De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv. Foto: Ingela Eriksson

    De hundra öarna, skogarna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv. Foto: Ingela Eriksson

x
Fakta: