• Skogen har formats av otaliga bränder genom århundradena. Foto: Martin Borg

  • Sparvuggla. Fågelfaunan dominerar i skogen. Foto: Johner / Matton Collection

  • En av få urskogsartade skogar i södra Sverige. Foto: Sven Persson / IBL

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker