• Kyrkkåta vid Staloloukta. Foto: Mikael Svensson / Johnér

  • För renarna är Padjelanta/Badjelánnda sommarbetesland. Foto: Shutterstock

  • Vandring i Padjelanta. Foto: Barbro Sköldenberg

Folgen Sie den schwedischen Nationalparks in den sozialen Medien

@sveriges_nationalparker