Till innehåll på sidan Sök
Dalby Söderskog nationalpark
Större hackspett i närbild, sittandes på en kal gren.

Djurliv

Döda träd och kullfallna stammar är mat, växtplats eller bostad åt många arter.

 

En spillkråka, tittar ut ur ett hål i en trädstam.
Spillkråka. Foto Hans Cronert

Det är framförallt vedlevande insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar som är beroende av att död ved. I Dalby Söderskog får därför träden ligga kvar där de en gång fallit.

Hackspettarna trivs i skogen eftersom det finns gott om mat i form av insekter i den döda veden. I skogen kan man hitta större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.  De bon som hackspetten hackar ut utnyttjas så småningom av andra fåglar och djur. Staren och skogsduvan häckar gärna i hackspettens bo och ibland tar ekorren över bostaden.