Till innehåll på sidan Sök
Padjelanta / Badjelánnda nationalpark
Smörblommor på äng i närbild.

Säkerhet och regler

Här finns särskilda regler för att du som besökare ska göra så lite åverkan på naturen som möjligt. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.  

Kompletta föreskrifter finns att läsa på www.laponia.nu. Där framgår även vad som gäller om du vill söka dispens eller tillstånd.

Väder och säkerhet

Vädret i fjällen kan bete sig nyckfullt och oberäkneligt. Planera därför din vistelse väl i förväg. Och lämna färdplan för din fjälltur.

På Fjällsäkerhetsrådets webbplats får du information om rådande väderlek och tips om utrustning.  

Kom ihåg att mobiltelefontäckningen är dålig i fjällen. Utgå från att det inte går att ringa.