Till innehåll på sidan Sök
Stenshuvuds nationalpark
En höstbild i en skogssluttning med solen som lyser upp träden i en guldaktig ton.

Säkerhet och regler

Naturen i Stenshuvud nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Inom nationalparken är det förbjudet att:

 • gräva eller hacka,
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 • bortföra sten,
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,
 • elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 • rida,
 • cykla, och
 • fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • samla grod- eller kräldjur,
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Detta är tillåtet inom nationalparken:

 • För person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar. 
 • Plocka bär och matsvamp för eget bruk.