Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark
Nordsvensk häst som slänger vars svarta man fladdrar i vinden.

Tyresta gård

På Tyresta gård kan du ta del av ett traditionellt småjordbruk med växtodling och svenska lantraser som nordsvensk häst och rödkullor.

Om upplevelsen

Tyresta gård är ett litet lantbruk med växtodling och djurhållning. Här finns kor, får, ankor, höns och en nordsvensk häst, alla av gamla lantraser. 

På åkrarna odlas traditionella spannmålssorter och vinterfoder till djuren. Gården drivs med syftet att restaurera och bevara Tyrestas många hundra år gamla kulturlandskap med små flikiga åkrar och öppna haglandskap. Biologisk mångfald gynnas på marker som betas av mular och trampas av klövar!

Alla bondgårdens årstider är härliga på sitt vis, men allra bäst upplevs Tyresta gård i april-maj när massor av lamm kommer till världen! I mitten av maj släpps de flesta kor och får ut i beteshagarna i byns utkanter, där de går till slutet av oktober. Några av fåren betar i hagarna allra närmast gården även sommartid och här hittar du även ankornas hage och höns som vandrar fritt hela året!

Vid Tyresta gård finns också en grönsaks - och blomsterodling samt en liten lanthandel med korvgrillning som är öppen på fredag-söndag. 

Ponnyridning är tillsvidare inställd.  

Vi ber er vänligt men bestämt att också respektera avspärrade områden. Tyresta gård är en arbetsplats med stora och tunga maskiner. Det är också absolut förbjudet att klättra på ensilagbalarna (de vita "bollarna").

Tid

Hela året

Plats
Tyresta gård
Övrigt

Ponnyridningen är tillsvidare inställd.

×