Till innehåll på sidan Sök
Vadvetjåkka nationalpark
Illustration av en älgtjur.

Ett rikt djurliv i deltaområdet

Här kan du stöta på älgar och uppleva ett rikt fågelliv.

Om upplevelsen

Mot söder övergår fjällmassivet i frodiga björkskogar och Njuoraeatnus deltaland. I en mosaik av älvgrenar, laguner, småsjöar och myrmarker kan du stöta på älgar. Det finns också ett rikt fågelliv med exempelvis kricka, bergand, bläsand, sävsångare och snösiska.

Tid

Hela året

×