Till innehåll på sidan Åtså
Blå Jungfrun suoddjimpárkka
Blå Jungfrun nationalpark fotad från havet. Vattnet är stilla och blått.

Buorisboahtem!

Mannovanás Oskarshamnas ja Byxelkrokas Ölándan manná bäjválattjat giesen álgujn biehtsemáno álgon ja ålles bårggemánov.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.