Till innehåll på sidan Åtså
Djurö suoddjimpárkka
Biejvvetjuovgga slierke tjáhppis balvaj gaskav.

Djurö suoddjimpárka birra

Sierralágásj Djurö:an la buorre tjoahkkidum ja viehka iemelágásj luonndo.

Oajvvesuoloj Djurö  nuorttalabmusin la bájkoj 150 hektára. Djurö la luondulasjhámnajis dåbdos ja miellogis måhkke ålggoviessomij vadnasij Vänerin.

Djurö merrasuollulagán gavnnuji 22 suollu majn la vijddudahka ienep gå 1 hektárra. Oajvvesuoloj, Djurö, la 155 hektára. Långön, Tribergs ö ja Nyviksholmen li ietján gå oajvvesuoloj ájnna mij la stuoráp gå 10 hektára. Lågenan unnep suollu ja skiere gávnnuji daj siegen, Gasska lagámus suollujda l 8 km. Nanevednamij li 11 km.

Ienep diededibme gávnnu webbabiele dárogirelak ja ieŋŋgisgielak åsijn.