Till innehåll på sidan Åtså
Färnebofjärden suoddjimpárkka
En ek med höstlöv vid älven.

Buorisboahtem!

Naturum Färnebofjärden la Gysinge Bruka guoran Gävleborga lenan. Jåvsåda diehki álkkemusát bijlajn jali bussajn.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.