Till innehåll på sidan Åtså
Haparanda merrasuollulagá suoddjimpárkka
Röda sjöstugor och en motorbåt vid en brygga.

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Haparanda merrasuollulagá suoddjimpárka l suoma rájá guoran, bajemusán Merrabadán Haparanda kommuvnan. Ållusa båhti suoddjimpárkkaj ietjasa vadnasijn.

 

Karta över Haparanda skärgård.
Haparanda merrasuollulagá. Liberkartor

Sandskäran la buoremus rekkav luojttet Kumpula guollimsajen oarjján jali sáttojfierván Nordreveta lulásjbielen.

Haparanda hámnas Nikkalin vuodji mannovadnasa Sandskäraj. Manoj diŋŋgom ja dåhpeårrom dagáduvvá Haparanda turisstadåjmadagán. Hámnav gávna doaresvedja milta E4:anis, 11 km Haparanda allelin. E4:as la guhtta kilomehtera hámnnaj.

Dálven máhttá skohterijn vuodjet, valla suollujn la skohterbuorggo. Dåhpeäjgáda loabeduvvi vuodjet lagámus vedjav dåhpåj.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.