Åtså
Söderåsen suoddjimpárkka
En vägbom som går över den gräsbeklädda vägen. På bomen sitter tre skyltar som visar att vägen är till för cyklar, hästar och vandrare.

Gávnnat suoddjimpárkkaj

Söderåsena suoddjimpárkka le 4 mijla Helsingborga lullne Skånen.

 

""
Kárttta Söderåsen suoddjimpárkka. Kárttta: Hans Sjögren.

Oajvveboadáldahka naturumijn la Skäralidan, 13 vedja milta Röstånga ja Ljungbyheda gaskan. Oarjje boadáldahka turisstadåjmadagájn gávnnu Röstångan. Bussaganudimksadje (bussa 518) gávnnu goappásj boadáldagájn ja moadda sajen suoddjimpárkkarájá milta.

Väddjagåvvidibme Söderåsena suoddjimparkkaj

Helsingborg Söderåsen, bájkoj 45 kilomehtera, bájkoj 35 minuvta. Stuoreda kártav dárkkelap väddjagåvvidibmáj.

Helsingborg Söderåsen, bájkoj 50 kilomehtera, bájkoj 40 minuvta. Stuoreda kártav dárkkelap väddjagåvvidibmáj.

Bussa

Skånetrafijka webbabielen gávna bussamanojt suoddjimpárka bussaganudagájd.

 Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.