• Kungsleden med vy över sjön Langas och berget Lulep Kierkau. Foto: Peter Rosén / Lappland media

  • Lavskrika med toppen av Kaska kierkau och Kalt Haitannen i bakgrunden. Foto: Erland Harberg

  • Brunstig fullvuxen sarv i rengärde i Sirges sameby. Foto: Carl Johan Utsi

Tjuovo Svieriga suoddjimpárkajt sosiálalasj mediajn

@sveriges_nationalparker