Till innehåll på sidan Åtså
Store Mosse nationalpark

Buorisboahtem!

Natrum ja boadáldahka l rijkkavedja 151 milta Värnamo ja Gnosjö gaskan 17 kilomehteraVärnamoas. Russjkisvielggis galbbim E4:is ja vedjas 26, Nissastigen. Dánna duv oahpestip gåktul máhttelis jåvsådit Store Mosse suoddjimpárkkaj tågajn, bussajn, bijlajn ja duolmunijn viehkken.

Ienep diededibme suoddjimpárka birra gávnnu webbabiele dárogielak ja ieŋŋgisgielak oasen.