En snöklädd skogsglänta under en isblå himmel.

Från 1800-talet in i framtiden

Nationalparkernas historia börjar i USA 1872 med att ett område i Klippiga bergen, vid namn Yellowstone, skyddas som nationalpark.

 

Sonfjällets nationalpark. Fjällko på bete. Foto: Fotograftina

På vår sida om Atlanten, föreslog den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld år 1880, att motsvarande skyddsform skulle införas för svenska och nordiska vildmarker.

Tre decennier senare, 1904, skrev Karl Starbäck en riksdagsmotion som följdes av ett betänkande 1907. Där kritiserades "människans av stundens vinningslystnad dikterade, hänsynslösa ingrepp i naturen".

Nio parker 1909

Engagemanget ledde till att Sverige den 25 juni 1909 fick en naturskyddslag som lagfäste nationalparksformen. Samma år beslutades att Sverige som första land i Europa skulle inrätta nio nationalparker: Hamra, Garphyttan, Ängsö, Gotska Sandön, Abisko, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet och Sonfjället.

Därefter gick utvecklingen ganska långsamt. Mellan 1918 och 1962 tillkom sju parker och mellan 1982 och 2002 ytterligare tolv. Den senast inrättade parken är Kosterhavets nationalpark. Den invigdes 9 september 2009 av kung Carl XVI Gustaf.

Ny plan 2008

De första nationalparkerna inrättades ganska slumpmässigt utifrån estetiska eller turistiska värden. Fördelningen var starkt koncentrerad till de nordliga landskapen medan exempelvis skärgårdar inte alls var representerade.

Processen att bilda nationalparker har utvecklats genom åren, både när det gäller hur områden väljs ut och hur samverkan byggs upp. År 2008 antogs en ny nationalparksplan, med tydligare kriterier och koppling till Internationella Naturvårdsunionens regler. 

 

Snorkelled i Kosterhavets nationalpark. Foto: Lars-Ove Loo

Några större - flera nya

Nationalparksplanen ska komplettera dagens nät av 29 nationalparker. I planen ingick 13 nya områden, varav ett har genomförts - Kosterhavets nationalpark - som är den första nationalparken med marint fokus.

I nationalparksplanen ingick även att utvidga några befintliga nationalparker. Hittills har Skuleskogen och Hamra utvidgats. Utvidgning har också påbörjats av Tiveden och Björnlandets nationalparker. På listan finns dessutom Sarek samt Gotska Sandön.

Framtidens nationalparker

Det är riksdag och regering som beslutar om nya nationalparker. Naturvårdsverket har pekat ut 12 områden som lämpliga kandidater till en framtida status som nationalparker. De är:

 • Arktiska tundran i Tavvavuoma, Norrbottens län
 • Kebnekaise, Norrbottens län
 • Vålådalen-Sylarna i Jämtlands län
 • Myrtäckta Blaikfjället i i Västerbottens län
 • Västra Åsnen i Kronobergs län
 • Bästeträsk, Gotland
 • Reivo i Norrbottens län
 • Vindelfjällen i Västerbottens län
 • Rogen-Juttulslätten i Dalarnas och Jämtlands län
 • Koppången i Dalarnas län
 • Nämdöskärgården i Stockholms län
 • Sankt Anna i Östergötlands län

Naturvårdsverket har börjat arbetet med Åsnens nationalpark. För Vålådalen-Sylarna pågår en förstudie.

Världens finaste

Sveriges nationalparker är viktiga bidrag till det internationella miljöarbetet. Sarek, Padjelanta, Haparanda skärgård och Gotska Sandön, liksom övriga nationalparker i Sverige ingår i listan över världens finaste naturområden.

För liksom Sverige, har de flesta länder nationalparker. Många av dem är världskända attraktioner. Dit hör Stora barriärrevet i Australien, Grand Canyon och Yellowstone i USA, Serengeti i Tanzania och Galapagosöarna i Ecuador. För att bara nämna några.