Sök
Björnlandets nationalpark
Skog i vinterskrud. Tung snö på grangrenar. Mellan grenarna lyser himlen.

Välkommen

10 juni 2017 planeras återinvigningen av Björnlandets nationalpark. 

Förhoppningsvis fattar regeringen beslut om den utvidgade parken under våren. Alla leder är markerade i terrängen och du kan övernatta i Angsjö- och Svärmorskojorna. Entré Angsjö är tillgängligt för alla och där finns också kallkälla, information och rastplats med eldstad. Ved finns vid kojorna och i förråd i entréområdet.

Har du frågor kan du kontakta oss gärna:

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten
Tomas.Staafjord@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2254455