Sök
Björnlandets nationalpark
Skog i vinterskrud. Tung snö på grangrenar. Mellan grenarna lyser himlen.

Välkommen

Alla leder är markerade i terrängen och du kan övernatta i Angsjö- och Svärmorskojorna. Entré Angsjö är tillgängligt för alla och där finns också kallkälla, information och rastplats med eldstad. Ved finns vid kojorna och i förråd i entréområdet.

Kontakta oss gärna om du har frågor:

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten
Tomas.Staafjord@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2254455