Sök
Björnlandets nationalpark
Skog i vinterskrud. Tung snö på grangrenar. Mellan grenarna lyser himlen.

Välkommen

10 juni 2017 planeras återinvigningen av Björnlandets nationalpark. 

Alla leder är markerade i terrängen och du kan övernatta i Angsjö- och Svärmorskojorna. Entré Angsjö är tillgängligt för alla och där finns också kallkälla, information och rastplats med eldstad. Ved finns vid kojorna och i förråd i entréområdet.

Har du frågor kan du kontakta oss gärna:

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten
Tomas.Staafjord@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-2254455