Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Tillgänglighet

I Färnebofjärdens nationalpark finns det entréer, leder och faciliteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Huvudentrén

Nationalparkens huvudentré ligger på Mattön vid brofästet till den gamla vägbron över forsarna till Sevedskvarn. Entrén i innehåller en utställning med information om nationalparken, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder samt anslutande leder och rundslingor.

Huvudentrén fungerar i kombination med naturum Färnebofjärden vid forsarna i Gysinge som nationalparkscentrum. Denna entré är bäst anpassad för funktionsnedsatta, med vindskydd med stor öppning och utan tröskel samt en 300 meter lång naturstig anpassad för rullstol och barnvagn. Här finns även bänkbord med utstickande bordsskiva samt ryggstöd. Det går förhållandevis lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn i entréområdet.

Västra entrén Balforsen

Balforsen i Tyttboområdet utgör den västra entrén till nationalparken. Vid entrén finns informationstavlor, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder och flera möjligheter till parkering. Området är anpassat för funktionsnedsättning med gjuten fiskeramp, vindskydd med stor öppning och utan tröskel.

Skekarsbo

I Skekarsbo finns informationstavlor, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder, utkikstorn samt anslutande leder och rundslingor. Skekarsboslingan börjar med en bredare grusad stig som är ganska brant upp mot utkikstornet.
Vid vattnet finns ett vindskydd med stor öppning och utan tröskel.
Här finns även en brygga anpassad för rullstol. Tillgängligheten ut på bryggan varierar dock under året, beroende på vattenstånd.

Öberget

Öberget är den del av nationalparken som har minst besökare och där vildmarkskänslan är störst. Ett stort ledsystem finns med utgångspunkt från Öbergets entré och går ut på Tinäset.
Ledsystemet börjar på en tidigare skogsbilväg. Längre ut i stigsystemet är stigarna steniga och smala, och inte tillgänglighetsanpassade.