Sök
Garphyttans nationalpark
Blåsippor bland bruna löv.

Säkerhet och regler

I Garphyttans nationalpark gäller särskilda regler som beskrivs i nationalparkens föreskrifter. Tänk på att allemansrätten inom nationalparken därför är begränsad. Nedan listas några av reglerna som kan vara bra att känna till.

  • Du får plocka bär och matsvamp för eget behov
  • Du får endast elda på anvisade platser med medförd eller tillhandahållen ved
  • Du får endast tälta på anvisad tältplats
  • Gå inte i ängarna annat än på anvisade stigar under tiden 5 maj ─10 augusti
  • Håll din hund kopplad
  • Du får endast köra motordrivet fordon eller parkera på anvisade vägar och parkeringsplatser
  • Du får endast rida och cykla på bilväg eller anvisad parkeringsplats
  • Du får inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar, vedlevande svampar, träd och buskar
  • Du får inte ta, skada, måla, rista, mark, block eller sten
  • Du får inte starta eller landa med luftfartyg

Var uppmärksam på branta stup vid utsiktspunkterna. Tänk på risken för halka utmed lederna på grund av regn, snö och is.