Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Träspång som leder in i skog.

Tillgänglighet

Alla entréområden med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade. Från Huvudentrésparkering går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

 

""
I nationalparken finns guidande skyltar. Foto: Tomas Arlemo

Rundslingorna som utgår från varje entréplats är markerade med ledvisningskyltar och ledmarkeringar och det finns spång över de blötaste partierna.

Hamraleden är markerat med ledmarkeringar och det finns endast spång där den sammanfaller med rundslingorna. Vid en passage över Svartån får du vada genom vattnet.

Utsikttornet, vid Myrentrén, kommer du till via en två-plank spång. Trappan upp i tornet är brant och det finns räcken att hålla sig i.