Sök
Haparanda Skärgårds nationalpark
Rådstugan

Tillgänglighet

Vid Kumpula finns en muddrad, skyddad hamn med information, övernattningsstugor, raststuga, rådstuga(i bild), dass, bastu, vedförråd, eldplats och tältplats.

Hamnen i fiskebyn Kumpula på södra sidan har en ramp för avstigning med barnvagnar och rullstolar med mera. En bred spång leder fram till raststugan i hamnen, övernattningsstugorna, bastun och brunnen. Stigen till Nordrevet är fem kilometer lång och delvis spångad med en smal spång. På Nordrevet finns angöringsbrygga, tältplats, eldplats, vedförråd och dass.

Har du särskilda tillgänglighetsbehov, kontakta turistinformationen i Haparanda.