Sök
Tyresta nationalpark
blå cykel lutad mot ett träd. Marken är täckt med bruna löv.

Regler för Tyresta nationalpark

Naturen i Tyresta nationalpark ligger öppen för dig - men var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

Som besökare får du:

 • plocka bär och matsvamp
 • ta med hunden, men den ska vara kopplad
 • tälta, med bara i anslutning till de iordningsställda eldrastplatserna, som är markerade på kartan. Du får övernatta en natt på samma plats, fram till klockan tio dagen efter.
 • arrangera läger och annan organiserad campingverksamhet, men bara vid Stensjödal, efter samråd med Stiftelsen Tyrestaskogen.
 • ordna organiserade arrangemang, men med fler än 10 deltagare. Men du måste först samråda med Stiftelsen Tyrestaskogen. För skolor gäller kravet för samråd mer än 50 deltagare.
 • cykla, men bara på skogsvägarna till Långsjön och Stensjön
 • elda, men bara på anlagda eldplatser. Där har du även tillgång till ved. Stormkök är tillåtet utanför de anlagda eldrastplatserna. Ibland råder eldningsförbud på grund av hög risk för skogsbrand. Ring Brandriskupplysningen på tfn 08-741 00 10 för besked.

­

­...men du får inte:

 • plocka blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
 • bryta kvistar, fälla träd och inte heller skada eller störa djurlivet
 • fiska
 • vara högljudd så att du stör andra besökare
 • tälta utanför eldrastplatserna
 • genomföra idrottstävlingar inkl träningstävling eller organiserad tävling
 • sätta upp snitslar eller skyltar
 • rida eller köra med häst och vagn
 • framföra motordrivet fordon
 • framföra drönare på lägre höjd än 300 m över marken
 • cykla på stigar eller i skogen.

Tyresta nationalpark omges av Tyresta naturreservat, och där gäller andra föreskrifter. Du får tex plocka blommor, cykla på vägar, fiska med handredskap längs med kusten och du får tälta fritt enligt allemansrätten, som mest 2 dygn i följd.

En sammanfattning av föreskrifterna för både nationalpark och naturreservat finns på Stiftelen Tyrestaskogens hemsida här

Fullständiga föreskrifter finns på Naturvårdsverkets webbplats