Till innehåll på sidan Sök
Abisko nationalpark
Älven Abiskojåkka forsar fram i en kanjon.

Geologi

Abisko nationalpark ligger på fjällberggrund med stråk av kalksten. Den stora fjälldalen som ligger i parken är formad av inlandsisar.

Abiskojåkka flyter fram genom dalgången för att i slutet forsa fram i en kanjon mellan branta klippor av hårdskiffer och dolomitkalksten.