Till innehåll på sidan Sök
Ängsö nationalpark
Två betande kor på en äng med stora lövträd i bakgrunden.

Djurliv

Ängsö är känt för sitt rika fågelliv.

 

Illustration av hackspett.
Hackspett

 

I öns skogar och lövlundar finns många träd med håligheter som utgör populära bostäder för svartvit flugsnappare, nötväcka och olika hackspettar. Även knipa och kattuggla är vanliga.

Barrskogar av ålderdomlig karaktär erbjuder boplatser åt havsörn, fiskgjuse och korp. Öns östra del är fågelskyddsområde under perioden 1 januari - 15 augusti.