Sök
Färnebofjärdens nationalpark

Rapporter

Här hittar du rapporter från olika inventeringar och undersökningar i Färnebofjärdens nationalpark.

Framsida skalbaggsinventeringsrapport
Inventering av skalbaggsfaunan i Färnebofjärdens nationalpark

De går att ladda ner som PDF. Några av dem kan även köpas i naturum för 20-40 kr/st.